Här samlar vi svar på era frågor!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

VARFÖR PINJATA?

Det finns många fördelar med Pinjata. Datadriven marknadsföring ligger i framkant och genom att visa upp produkten signalerar vi att Bonnier är ett modernt mediahus att räkna med. Andra fördelar är bla;

  • GDPR-säkert
  • Exponeras i trygga kanaler
  • Mätbara resultat
  • 100 % relevanta exponeringar

MATCHNING

Matchningsgraden beror på kvalitén på kundens kunddata samt hur väl deras målgrupp stämmer överens med Bonnier News målgrupp. Grundläggande är kvalitativ kunddata och en samstämmig målgrupp. 

Kunden plockar ut ett större segment och laddar upp i gränssnittet. Vi kommer efter det att kunna meddela kunden vilken matchningsgrad kunden fick. Testmatchningen är till för att ge kunden en ungefärlig uppfattning av vilken matchningsgrad kunden kan förvänta sig. Matchningsgraden är ingen garanti utan skiljer sig åt från kund till kund, segment från segment. 

Ja. På grund av GDPR-bestämmelser måste kunden signera Pinjatas personuppgiftsbiträdesavtal innan en testmatchning kan ske. Alla kunder behöver inte göra en testmatchning. Har annonsören uppfattningen att deras och Bonnier News målgrupp stämmer bra överens är det bara att köra en kampanj direkt. 

Nej egentligen inte. Matchningsgraden beror på kvalitén på kundens kunddata samt hur väl deras målgrupp stämmer överens med Bonnier News målgrupp.

Har annonsören kunddata som exempelvis actions, beteende och transaktionsmönster så kan de vara vassare i segmenteringen (urvalet) av kunder till en Pinjata-kampanj.

Vassare segment tillåter skarpare annonsbudskap och bör också ge oss större utväxling. Av GDPR-skäl tillåter vi inte nettosegment som understiger 1000  personer. Det är bara att hitta en balans mellan att skapa tillräckligt stora segment utan att bli för generell eller att skapa för små segment.

Kunduppgifter använder vi för att matcha mot Bonniers databas.

Kunddata använder annonsören för att segmentera, hitta rätt kunder och budskap för att kommunicera. Exempelvis transaktioner, intressent, orderfrekvens etc.

Rent tekniskt, ja men av GDPR skäl så säger vi nej till detta idag. Vi kommer att fortsätta utvärdera det här spåret. Vid frågor kontakta martin@pinjata.se

BOKNINGAR

Du som säljare behöver inte tänka på att boka in en Pinjata-kampanj, vårt team gör det åt dig.

Pinjatas projektledare hanterar alltid säljarens bokning, både gällande faktura och kampanjbokning.

Pinjata-teamet bokar annonsen i Sales Force och annonsen exponeras på samtliga BNS sajter. Kunden får en faktura från Bonnier News AB.

Bokningen exporteras till Google Admanager (GAM) och annonserna levereras ut på våra sajter.

“Pinjata-pengarna” läggs på i din (säljarens) budget och provisionen betalas således också ut på detta viset. Den som gör affären får ensam provision på sitt varumärke (oavsett i vilka kanaler annonser går i). Den som säljer Pinjata får alltså hela provisionen. OBS: Pinjata-teamet gör bokningar åt er i dagens läge. Se ”Hur går bokningen till” för mer information. 

Nej. Pinjata-teamet bokar in annonsen direkt i Sales Force precis som vilken annan bokning som helst.

Ja vi kan hjälpa till med produktion av annonsen. Kunden betalar då per timme, enligt prislista.

EXPONERING

Max är tre veckor per kampanj (uppladdat segment). Kortare period går bra men tänk på att vi behöver så lång tid som möjlighet för att faktiskt nå hela segmentet.

Nej. Pinjataprodukten bygger på att vi nyttjar alla våra kanaler (Bonnier News sajter) för att nå annonsörens kunder där dom faktiskt befinner sig. Annonsen kommer endast att exponeras mot de kunder som är relevanta vilket betyder noll spill. Miljön är viktig och det är en av fördelarna med att vi når ut just i Bonnier News kvalitetssajter.

Nej, kunden får själv plocka ut segmentet och styr således detta själva. Är geografi en viktig parameter så tar kunden med det som parameter i segmentet.

Nej. I GDPR vill vi ha en bättre kontroll över kampanjen. Vi tillåter varken programmatiska affärer eller tredjepartshosting. 

Pinjata-kampanjen kan exponeras i alla kanaler som ingår i Bonnier News (Di, DN, Expressen/GT/KvP, HD, Sydsvenskan, 8till5. Sådant som kommer ut dagligen). Var annonsen exponeras för användaren beror på i vilka kanaler användaren rör sig i under kampanjperioden.

Nej det finns ingen möjlighet att köra native i en Pinjatakampanj.

UPPFÖLJNING

I en Pinjata-kampanj jämförs alltid segment mot kontrollgrupp. Syftet med kampanjen avgör vilka värde vi kan presentera vid uppföljningstillfället.

Det är alltid annonsören själv som sitter på resultatet och måste delge oss detta för att vi ska kunna påvisa ökat värde på befintlig kundstock.

Vi sammanställer den data annonsören själv fått från kampanjen. Vanligast är att annonsören vill mäta någon form av avslut (konvertering) exempelvis hur mycket man har sålt för.

Exempelvis: Försäljningsvärde och köpfrekvens

Det kan också vara värden som inte är kopplad till direkt försäljning. Exempelvis att mäta hur mycket nöjdare en viss kundgrupp blivit.

I tillägg till ovan levererar vi samma värde som vi alltid gör i våra digitala kampanjer. Sidvisningar, unika, klick, synlighet och synlighetstid.

Varje kampanjrapport bearbetas unikt och för hand av Pinjata-teamets analytiker och kunden får en skräddarsydd rapport där vi påvisar eventuell konverteringsökning och vad kampanjen bidragit med utifrån de mål som sattes för kampanjen.

Ju längre vi väntar, desto mer ökat värde kan vi förvänta oss. Förslagsvis laddar annonsören upp resultat en vecka efter avslutad kampanj. Somliga annonsörer har längre konverteringstid och uppföljning bör i sådana fall ske senare. När uppföljningen ska ske är en överenskommelse mellan säljare och annonsör.

Vi redovisar inte hur exponeringar fördelats.  Annonsören träffar sina kunder i BNs kanaler.

Om du inte hittar svar på din fråga, kontakta oss gärna!

PINJATA.

KONTAKTA OSS