DETTA ÄR PINJATA.

Hejdå masskommunikation. Ta fram kraften i din kunddata.

Bonnier News vill vara den bästa affärspartnern och rådgivare inom media. Det innebär att vi erbjuder dig som kund att använda våra kanaler så mycket som möjligt för att generera maximalt värde. Därför erbjuds nu Pinjata som ett komplement till den traditionella marknadsföringen. Pinjata är en produkt med oändliga möjligheter för att öka värdet på den redan befintliga kundstocken. Genom att utnyttja kraften i hela Bonniers nätverk i kombination med din egna transaktionella kunddata skapar vi personifierad annonsering i räckviddsmedia. Missa inte den här möjligheten.

Pinjata ska användas för att nå dina existerande kunder. Syftet är att öka värdet för kunden genom att erbjuda anpassade budskap och erbjudande. I förlängningen resulterar detta i ett högre värde per kund och det totala värdet på den existerande kundstocken ökar. Pinjata ska ses som ett komplement till traditionell annonsering med syfte att utnyttja den kunskap du redan har om kunden. En förutsättning för Pinjata är att du som annonsör använder dig av ett CRM-system och har en etablerad och genomtänkt kunskap och relation till kunden. Syftet är att förbättra och öka värdet på den här relationen.

Genom ett utvecklat gränssnitt genomförs processen för datamatchning helt utan att varken du som kund till oss eller Bonnier delar med sig av känslig data. Processen är juridiskt GDPR-säkrad.

TRE ENKLA STEG.

För att din Pinjata-kampanj ska bli verklighet krävs bara några få enkla steg. När stegen är genomförda exponeras ditt önskade kampanjmaterial ut mot det valda segmentet under en kampanjperiod på tre veckors.

PROCESSEN
ANVÄNDARGUIDE

Innan en uppladdning kan ske och innan matchning påbörjas som måste Pinjatas biträdesavtal finnas på plats och signeras av både Bonnier och personuppgiftsbiträde hon annonsören. Biträdesavtalet är specifikt framtaget för produkten och säkerställer en hantering i enlighet med gällande GDPR krav. Annonsörens biträdesavtal kan inte användas utan modifiering av båda bolagens jurister.

SE MÄTBARA RESULTAT.

En Pinjata-kampanj gör det möjligt att direkt mäta resultat efter exponerat annonsbudskap. Tack vara den datadrivna segmenteringen kan resultat påvisas direkt kopplat till kampanjen. I återkopplingsprocessen jämförs Pinjata-gruppen mot en kontrollgrupp som inte utsatts för det riktade budskapet. Det blir därför tydligt (på svart och vitt) för dig som kund vilken skillnad just Pinjata-kampanjen har gjort för värdet i din kundstock. Nedan följer exempel från våra tidigare kunder;

0%
Ökad aktivering
0%
Högre kundvärde
0%
ROI

PINJATA.

KONTAKTA OSS