Så här fungerar Pinjata!

Med Pinjata kan annonsören nå ut med riktad och mätbar kommunikation till önskat segment. Vi matchar annonsörens kund med Bonniers kundprofiler. All matchning och hantering sker inom ramen för GDPR. Pinjata kan addera värde i olika steg i kundresan, aktivera passiva kunder eller skapa merförsäljning.

Kunddata för att skapa riktad kommunikation i räckviddsmedia?

Idag är kampanjbudskap i massmedier utformade för att kommunicera med många. Vi använder Bonniers och annonsörens omfattande kunddata för att skapa riktad kommunikation i räckviddsmedia. Syfte är att ge kunden mer värdefulla erbjudanden/budskap. Pinjata är den digitala versionen av postala kundanpassade utskick.

Öka värdet på befintlig kundstock?

Annonsörer besitter idag stor kunskap och data om sina kunder. Annonsörer är intresserade av att både rekrytera nya kunder och göra sitt varumärke starkare och mer värdefullt för existerande kunder. 

Pinjata genererar inte nya kunder utan det gör vi med traditionell, smart massmarknadsföring i våra eller andras kanaler. Pinjata erbjuder kommunikation med annonsörens befintliga kunder och konkurrerar alltså inte med nuvarande marknadsföringsinsatser i våra kanaler.