Hur ska du utforma ditt budskap?

Pinjata gör det möjligt för annonsören att skräddarsy annonsens budskap till ett riktat segment. Baserat på annonsörens och Bonniers data om kunden är det möjligt att nå rätt kund med rätt budskap. Grunden i produkten är att förse kunden med mer relevant information, underbyggt av data om kundens beteende. Det här är en stor möjlighet för annonsören att öka värdet för kunden genom sin annonsering. Däremot kan en felutformning av annonsens budskap skapa en negativ upplevelse för kund snarare än en positiv. Det är därför viktigt att i sin begreppsutformning uttrycka sig på ett vis som inte uppfattas som kränkande eller inkräktande på kundens integritet. God marknadsetik är därför att föredra. Exempel på detta följer nedan:

Case 1: Ett företag som säljer fritidsartiklar har ett intresse att nå ett segmentet som köpt en cykel det senaste halvåret. Målet med kampanjen är att dessa kunder återvänder till företaget och handlar igen. De vill därför belysa information i sin annons som är relevanta och värdefullt för detta specifika segment.

Exempel på en sådan utformning kan vara:

För våra kunder! Just nu erbjudande på cykelpumpar. Medlemspris 129 kr (ord. 229 kr).

inte

Du som har köpt en ny cykel! Just nu får du köpa en cykelpump för 129 kr eftersom du har handlat en cykel hos oss någon gång under de senaste sex månaderna.

Case 2:Ett företag säljer skönhetsprodukter online. De vill nå ett segment som köpt konsumtionsprodukter med en viss hållbarhetstid. Det kan exempelvis vara en hårinpackning som har en hållbarhet på tre månader. Företaget vill nu nå detta segment med ytterligare erbjudande på substitut som kan tänkas passa kunden.

Exempel på en sådan utformning kan vara:

Bra: “Hitta nya produkter som kan göra underverk för ditt hår” Följt av fyra produkter som kan vara av intresse för en kund som tidigare köpt en viss produkt.

OK: “Är din XXX-hårinpackning slut nu?” Fyll på med någon av dessa produkter.

Sämre: ”Nu när din hårinpackning är slut” Fyll på med någon av dessa produkter.

Case 3: Ett energibolag är intresserad av att följa med sina kunder när de väljer att byta bostad. Därför är det intresserade av att plocka ut ett segment med kunder som nyligen har bytt adress.

Exempel på en sådan utformning kan vara:

“Flytta med oss och få minst 500 kr rabatt. Ange din nya adress här:”

inte

“Du som ska flytta! Ta med oss till din nya adress”

Det kan i många fall vara en hårfin linje mellan att öka värdet för kunden eller att skapa en känsla av integritetskränkning. Vi rekommenderar därför ett noga övervägande vid val av annonsbudskap. Vi på Bonnier har mångårig kunskap kring detta och hjälper gärna er som kund vidare i processen.

Tänk på att det aldrig är tillåtet med annonser som är diskriminerande och pekar ut känslig information såsom etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och sexuell läggning.