SÄLJARENS ROLL I PINJATA

2018-06-25T14:42:14+02:00

Hur ser ansvarsfördelningen ut? Pinjata-teamet består av produktägare och affärsutvecklare som arbetar med produkten och affären (några exempel på detta är utveckling, förbättring, teknik, retorik och presentation). [...]