Genom att följa stegen nedan kommer du att kunna genomföra en riktad kampanj till dina befintliga kunder med hjälp av Pinjata.

 • Steg 1 – Segmentering av er kunddata

Det första steget mot en Pinjata-kampanj är identifiera målet med din kampanj. Exempel på mål skulle kunna vara att minska avhopp (churn) av kunder eller att få kunder att prova en ny vara i ett sortiment. När målet med kampanjen är identifierat är det dags att gå in i ert CRM/affärssystem och göra ett urval bland dina befintliga kunder.

 • Steg 2 – Spara i rätt dataformat

CSV är ett krav. Antingen exporterar du ut en CSV-fil direkt från ditt affärssystem eller så sparar du om en befintlig excelfil till CSV och då är det 2 saker du behöver tänka på.

 1. Döp kolumnerna/rubrikerna enligt våra instruktioner (Se nedan)
 2. Spara till CSV på korrekt sätt (Se nedan)

Fälten listade nedan kan vi använda för matchning och rubrikraden skall innehålla dessa fält exakt som de står skrivna nedan. Ju fler fält du som kund kan tillhandahålla desto bättre blir matchningsresultatet, inget av fälten är dock tvingande. Observera att; när du har laddat upp ditt segment kommer Pinjata-systemet att återkoppla vilka fält som kändes igen, kontrollera att meddelandet du får från systemet motsvarar dina förväntningar om vad filen faktiskt innehåller!

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-post
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Födelsedatum

CSV står för ”Comma Separated Values” och är ett textformat som innehåller kolumner som är avgränsade med ett kommatecken. Varje rad i filen motsvarar en av era kunder i segmentet och kolumnerna innehåller de olika attributen för en kund såsom namn, adress o.s.v. Första raden i filen, den så kallade rubrikraden, anger hur varje kolumn i raderna nedanför skall tolkas. Rubrikraden gör det möjligt för dig som kund att vara flexibel med i vilken ordning kolumnerna kommer.

Om du använder Mac (iOS) så kommer datorn välja CSV formatering och fält-separerande tecken själv och vi har stöd för detta i uppladdningen.

Om du använder exempelvis en Windows dator så kan du komma att behöva ange detta själv, därför har vi nedan angivit vad som krävs.

När du ska spara din CSV-fil (gäller ej Mac användare) så kommer du att behöva ange 2 saker korrekt:

 1. Välja rätt teckenkodning (ISO-8859-1)
 2. Välja rätt fält-separerande tecken (,)

Behöver du mer fördjupande steg för steg instruktioner så länkar vi nedan till Microsofts instruktioner för hur man sparar en CSV fil som Windows användare.

Genom att följa guiden hos Microsoft Office Support. När du väljer ”Spara som…” skall du välja CSV (kommaseparerad) som format, och använder du Excel på en Mac väljer du alternativet ”Windows-kommaavgränsad (.csv)”.

OBS! Innan du exporterar skall du se till att översta raden talar om vad kolumnen innehåller med hjälp av kolumnnamnen som angetts här (se ”så här döper du kolumnerna/rubrikerna rätt”.

Här är ett exempel på en excelfil som den ska se ut innan du sparar den till CSV.

Du ser också exakt hur kolumnerna/rubrikraderna ska döpas.

Ladda ner exempelfil (.xlsx)

 • Steg 3 – Ladda upp fil för matchning

När du har skapat en CSV-fil som har rätt format kan du använda det säkra Pinjata-gränssnittet för att ladda upp din fil. Det förutsätts att du har fått ett inbjudningsmail till Pinjata och att du har ändrat ditt lösenord för att skapat ditt konto. För att kunna ladda upp ett segment behöver även din kontaktperson i Pinjata-teamet ha skapat en kampanj att ladda upp under. Om något inte stämmer kontakta din kontaktperson för Pinjata eller maila support@pinjata.se så får du hjälp med detta.

 1. När du är inne på www.pinjata.se, klicka på den röda knappen ”Let’s Pinjata” längst upp till höger på sidan för att komma till en inloggningssida
 2. När du loggat in möts du av en lista med kampanjer som finns konfigurerade, klicka på den kampanj du skall ladda upp segment för
 3. Klicka på den gröna knappen ”Ladda upp segment” och välj filen som innehåller kunderna.
 4. Vänta på att uppladdningen blir klar
 5. Pinjata-systemet kommer att rapportera hur filen tolkades av Pinjata-systemet
 6. Kontrollera att alla kolumner i CSV filen blev igenkända genom att titta på de rapporterade värdena

Tips: Om det är så att förnamnskolumnen konsekvent inte känns igen kan detta ha att göra med att teckenkodningen blivit fel eftersom denna innehåller bokstaven ö.

 • Steg 4 – Ladda upp fil för kampanjresultat

Efter avslutad Pinjata-kampanj är det dags att mäta resultatet på annonsen genom att du som kund laddar upp en resultatfil med de personer som har konverterat och ingick i segmentet som du laddade upp när kampen startade. Vi behöver då antal ordrar under perioden samt ordervärde eller annan data som är relevant att mäta, beroende på vilka mål som satts upp när kampanjen planerades. Vi kommer ersätta personuppgifter i resultatfilen med vilken grupptillhörighet personen hade. På detta sätt skiljer vi ut de individer som vi lyckades matcha, och ingår i Pinjata-gruppen, mot de som vi inte lyckades matcha, och som då får utgöra kontrollgruppen som vi mäter mot.